NAUJIENOS
Jūsų IP adresas: 34.239.150.22 Prisijungimas - Registruokitės

Jaunimo politikos dėmesio centre – regionai

Kovo pradžioje Jaunimo reikalų departamentas (JRD), drauge su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavo nacionalinį susitikimą „Regioninės jaunimo politikos plėtra“. Šiemet šis jaunimo politikos formuotojų ir įgyvendintojų susitikimas įvyko vienoje lankomiausių Lietuvos kurortinių vietovių – Trakuose. Į vieną vietą bendram tikslui susitiko per 100 žmonių, tiesiogiai ir netiesiogiai atsakingų už palankios jaunimui aplinkos kūrimą ir jų tikslingo integravimosi į visuomenę skatinimą ir palaikymą.

Atrodytų, jog jaunimo politikos katilas išties verda – konferencijos metu „išgliaudytos“ net dvylika skirtingų jaunimui aktualių temų, bylojančių apie puikius pasiektus ir siekiamus rezultatus. Konferenciją moderavo visiems gerai žinomi, ilgus metus jaunimo politikoje dirbantys ekspertai – VšĮ „Politikos ir analizės instituto“ direktorius Marius Ulozas ir lektorius Nerijus Miginis.

Kas išties reikalinga, o ne numanoma

Konferencijoje lankėsi ir su dalyviais sveikinosi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, dar prieš susitikimą kalbėjusi, jog jaunimo politikos vairas turi būti sukamas į regionus: „Tikriausia, pirmą kartą per beveik 24-erius nepriklausomos Lietuvos metus ypač didelis dėmesys bus skiriamas jaunimui regionuose. Šioje konferencijoje jūs, jauni žmonės, ar tiesiogiai su jaunais žmonėmis dirbantys, padėsite pagrindus Regioninės jaunimo politikos veiklos planui, nes mums laikas išgirsti ir įgyvendinti priemones, kurios reikalingos regionams, o ne sukuriamos iš centro“.

Dalyvius sveikino ir JRD direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Renatas Dūdys.

„Mes visi drauge siekiame sudaryti jaunimui galimybes savirealizacijai – visapusiškai remiame vietines iniciatyvas, prisidedame prie tarptautinių projektų įgyvendinimo. Veikdami kartu mes tampame dar labiau subrendusiais“, – kalbėjo R. Dūdys.

Stabili parama – dar šešeriems metams

Konferencijos metu buvo kalbama apie naujai startavusią Jaunimo garantijų įgyvendinimo savivaldybėse programą 2014–2020 metams (pristatė Karolis Romaška, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyriausiasis specialistas), kuri yra skirta užtikrinti, kad visiems nedirbantiems, nesimokantiems ir stažuotėje nedalyvaujantiems 15–24 m. jaunuoliams per keturis mėnesius nuo darbo netekimo ar išėjus iš formaliojo švietimo sistemos būtų pateiktas kokybiškas darbo, tolesnio mokymosi, praktikos ar stažuotės pasiūlymas.

Apie naujai susikūrusią ir jau startavusią ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ kalbėjo šios programą administruojančios Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė Loreta Eimontaitė. Iš šios programos finansuojama veikla pagal tris veiksmus: pirmuoju veiksmu finansuojami jaunimo mainai, Europos savanorių tarnyba ir jaunimo darbuotojų mobilumas, antru veiksmu remiamos strateginės partnerystės, trečiuoju – struktūrinio dialogo projektai.

 Iki 2014 m. balandžio 30 d. paraiškos teikiamos projektams, prasidedantiems nuo rugpjūčio 1 d. iki vasario 28 d., iki 2014 m. spalio 1 d. – projektams, prasidedantiems nuo 2015 m. sausio 1 d.

Lijot‘as – apie „de facto“

Visiems Jaunimo politikos dalyviams ir įgyvendintojams gerai žinomas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas  Mantas Zakarka provokavo susirinkusius dalyvius pateikdamas neva faktais grįstą savivaldybių atstovų požiūrį į jauną žmogų. Pranešimo tikslas pasiektas – savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai sureagavo į iškeltus retorinius klausimus, suminėtus faktus ir suformuotą požiūrį.

Visiems gerai žinomas ir pamėgtas vartoti posakis „Jaunimas – ateitis“  išties turėtų skambėti – „Jaunimas – dabartis“. Pasak M. Zakarkos, savivaldybėse į jauną žmogų priimta žiūrėti kaip į žalingų įpročių turintį asmenį, tačiau esamai priemonių bazei, technologijoms sparčiai žengiant į priekį, jaunas žmous išties yra kitoks – iniciatyvus, smalsus, tobulėjantis. Savivaldybių JRK teigė, jog daugumoje savivaldybių tokio negatyvaus požiūrio į jaunimą, kaip į vaikščiojančią problemą, nėra išlikę.

Trakų jaunimas: yra kuo pasidžiaugti

Po informatyvios dienos konferencijos dalyviai liko nustebinti vietinių (Trakų rajono) jaunuolių įspūdingų  pasirodymų.  Savo išskirtinius gebėjimus  pademonstravo jaunasis iliuzionistas Rokas Bernatonis.

Jaunuolis, mokęsis Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, savu laiku buvo aktyvus jaunimo politikos dalyvis. Visai neseniai R. Bernatonis savo iniciatyva ne tik apkeliavo Jungtines Amerikos Valstijas,  bet ir buvo pakviestas dalyvauti visame pasaulyje garsių iliuzionistų Maxwell Blade ir Jay Scott Berry rengiamuose šou.

Konferencijoje taip pat pasirodė šokio ir ugnies studijos „Čiutyta“ (vadovė Vida Bagdonienė) jaunimas. Parodytas rankų miklumas bei ugnies valdymo drąsa  konferencijos dalyviams paliko neišdildomų  įspūdžių.  

Šiuo metu yra parengtas „Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planas“(http://www.jrd.lt/uploads/MILDA/SADM_Sakalauskiene_Reg.programa.pdf), kuriam konferencijos metu parengti pasiūlymai artimiausiu metu bus pateikti sudarytai Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų planui parengti skirtai darbo grupei.

 

Evelina Kislych 
Trakų rajono jaunimo reikalų koordinatorė

Akimirkos iš nacionalinį susitikimą „Regioninės jaunimo politikos plėtra“.  Nuotraukos iš SADM ir JRD archyvų.