NJRKA narių susirinkimas

Visuotinis NJRKA narių susirinkimas vyks 2021 m. gruodžio 27 d., 14.00 val.

 Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.